Request Skip to main content

Skutečná a certifikovaná: Kvalita ve společnosti WECUBEX

Ve společnosti WECUBEX je kvalita samozřejmostí ve všech oblastech její činnosti. Zaměřuje se na trvale udržitelné podnikání s orientací na výsledek s cílem neustálého zlepšování všech procesů a produktů.

Základem naší činnosti je podnikový systém řízení jakosti, který je certifikován podle evropské normy pro řízení jakosti DIN EN ISO 9001:2015.

Unternehmen_Qualität

WECUBEX – nejvyšší kvalita podle ISO DIN

  • Kromě jedinečného řízení jakosti disponují naše obchodní a výrobní úseky následujícími certifikacemi a kvalifikacemi:
  • certifikovaný systém řízení jakosti podle ISO 9001:2015
  • certifikace podle EN ISO 3834-2 (doklad komplexních požadavků na kvalitu svařování))
  • certifikace podle EN 15085-2 certifikační stupeň CL 1 (svařování kolejových vozidel a jejich součástí)
  • certifikace podle EN 1090-2 třída EXC 3 (výroba ocelových nosných konstrukcí) (certifikát DVS) (svářecí certifikát GSI)
  • kvalifikace výrobce podle DIN 2303
  • ISO 50001
  • DVGW prototypový zkušební certifikát

Politika jakosti jako nedílná součást firemní kultury

Pro úspěch naší společnosti je rozhodující komplexní politika jakosti. Definuje naše vysoké nároky na kvalitu a zajišťuje, že všichni táhnou za jeden provaz a pracují s orientací na cíl a výsledek.

 

Strategie a cíle politiky jakosti definuje vedení společnosti a seznamuje s nimi zaměstnance. Jednatelé jednotlivých podniků zajišťují, aby byla politika jakosti přístupná všemu osazenstvu a příslušným subjektům. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za její realizaci v  oblasti svých úkolů.

 

Klást si otázky o stávajícím stavu je pro nás úkol i výzva. Naším cílem je uspokojit naše zákazníky nejlepším možným způsobem. To je možné pouze neustálým zlepšováním kvality našich procesů a produktů.

 

Měřítko naší kvality nastavují naši zákazníci; jejich verdikt je rozhodující pro naši činnost. K tomu nepatří jen plynulé a včasné zpracování poptávek, nabídek a objednávek, ale velký důraz klademe také na plnění dodacích termínů a partnerskou spolupráci. Kromě našeho rozsáhlého know-how máme také zvláštní smysl pro nevyslovená očekávání našich zákazníků, která rádi plníme.

 

GZákladními předpoklady úspěchu naší společnosti jsou kvalifikace, informovanost a motivace všech zaměstnanců. Proto je naším cílem poskytnout každému jednotlivci komplexní informace a cíleným vzděláváním jej rozvíjet a podporovat. Při rozhovorech s našimi zaměstnanci zjišťujeme jejich osobní cíle a stanovujeme kvalifikační opatření.

 

Vedoucí pracovníci musí jít příkladem – stejně tomu je i ve společnosti WECUBEX. Proto naše vedoucí síly prosazují kvalitu vůči zákazníkům, zaměstnancům a partnerům vlastním příkladem.

 

Vedení společnosti pravidelně kontroluje všechny klíčové ukazatele a důležité cíle. Zaměstnance informujeme prostřednictvím každodenní správy dílenské oblasti (shopfloor) ve všech útvarech společnosti, v jaké míře byly dosaženy naše plánované bezpečnostní, jakostní a výkonové cíle. Tím je zajištěna transparentnost, a to i ve vztahu k účinnosti systému řízení jakosti a úrovně kvality ve společnosti WECUBEX.

 

Cookies verwalten