Request Skip to main content

Přesvědčivá řešení z oceli, nerezové oceli a hliníku

Jako kvalifikovaný odborný svářečský podnik podle DIN EN ISO 3834-2 zpracováváme mnoho různých materiálů. Ať již jde o ruční nebo automatizované svařování – našim zákazníkům nabízíme přesvědčivá řešení z konstrukční oceli, jemnozrnné konstrukční oceli, oceli pro tlakové nádoby, oceli odolné proti korozi a kyselinám, ze slitin na bázi niklu, z čistého hliníku nebo hliníkových slitin.

Máme školený svářečský personál a vlastní personál pro zkoušky. Všechny svařovací práce jsou prováděny pod dozorem několika svářečských odborníků a svářečského inženýra.

Dienstleistung-Produkte_Werkstoffe

Široká paleta materiálů

 • cel / oceli pro tlakové nádoby jako S235, S355, S420/S460MC, S690QL, P265GH, P355, 16Mo3 a jiné

 • Materiály odolné proti opotřebení jako Hardox, Brinar a jiné

 • Materiály odolné proti korozi a kyselinám jako 1.4301, 1.4307, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4529, 1.4539 a jiné

 • Hliník / slitiny hliníku jako AlMg3, AlMg4,5Mn0,7, Al99,5 a jiné

 • Duplexní oceli jako 1.4462 a jiné

 • Nikl a slitiny na bázi niklu jako 2.4600, 2.4602, 2.4610 a jiné

 • Žáruvzdorné / žárupevné oceli jako 1.4876, 2.4851 a jiné

Karriere_Verteiler

Kvalifikovaný personál

 • certifikovaní svářeči s platnými osvědčeními podle DIN EN ISO 9606-1, DIN EN ISO 9606-2 a operátoři podle DIN EN ISO 14732.

 • kvalifikovaný zkušební personál podle DIN EN ISO 9712 pro vizuální zkoušky (VT), penetrační zkoušky (PT), magnetické zkoušky (MT).

 • Svářečští odborníci a svářečský inženýr, kvalifikovaní podle DVS-IIW 1170.

Rechtliches_Datenschutz

Zkušebních metody

 • Zkoušky těsnosti (voda, Nekal, zkouška těsnosti helia)

 • vizuální zkoušky (VT)

 • Kontrola trhlin penetrační zkouškou (PT)

 • Magnetická zkouška (MT)

 • Materiálová analýza pomocí RFA spektrometru

 • Ultrazvuková zkouška (UT) prostřednictvím externích firem

 • Rentgenová zkouška (RT) prostřednictvím externích firem

Cookies verwalten