Request Skip to main content

Promyšlená řešení z kovového plechu

Společnost WECUBEX nenabízí svým zákazníkům jen díly z plechu: Naše nabídky chápeme spíše jako komplexní řešení na základě plechu a trubek. Z tohoto důvodu je konstrukce vždy přirozenou součástí naší služby, například při kompletně novém vývoji sestavy. Rádi však také předložíme návrhy na zlepšení stávajících konstrukcí ohledně jejich funkce nebo proveditelnosti výroby.

V každém případě spojují naši zaměstnanci mnohaleté praktické zkušenosti s nejvyšší kvalifikací a nejmodernějšími nástroji, například CAD/CAM/FEM. Jsou samozřejmě také schopni převzít již existující data ze všech běžných systémů CAD.

Cookies verwalten